Aangifte en artikel 12 procedure

“de politie wil geen aangifte opnemen omdat mijn zaak geen prioriteit heeft”

“ik werd door de politie naar huis gestuurd met de mededeling daar doen wij niets aan, dit is een civiele kwestie”

“de politie heeft een aangifte opgenomen maar er gebeurt niks, ik hoor niets over het verder onderzoek”

Aangifte

Politieambtenaren zijn wettelijk verplicht aangiften van strafbare feiten op te nemen. Zelfs als de politie twijfelt aan de aangifte, twijfelt aan de strafbaarheid van het feit of twijfelt of de zaak niet beter door bemiddeling kan worden opgelost, is zij verplicht een aangifte op te nemen.

Het is uiteindelijk de officier van justitie die beslist wat men met de aangifte doet. Tegen zijn oordeel staat beroep open bij de rechter via een artikel 12 procedure.

Artikel 12 Wetboek van Strafvordering

Art. 12 procedure (klachten niet vervolgen) opmaken en verzorgen.

Indien U bij de politie aangifte hebt gedaan van een misdrijf waarbij voldoende opsporingsindicatoren aanwezig zijn om met succes een opsporingsonderzoek in te stellen en naar aanleiding van deze aangifte wordt door de politie geen opsporingsonderzoek ingesteld of door het Openbaar Ministerie ( Officier van Justitie) wordt deze zaak geseponeerd ( niet vervolgd) kan Com-Connect Digitale Opsporing voor U een artikel 12 Wetboek van Strafvordering (klachten niet vervolgen) opmaken.

Deze klacht wordt gezonden aan de Advocaat-generaal aan het Gerechtshof met het verzoek om aan de politie of het Openbaar Ministerie opdracht te geven een onderzoek in te stellen dan wel te vervolgen.

Laat u informeren door onze juridische specialisten: contact@com-connect.nl.