Bedrijfsrecherche

Bedrijven onderschatten de risico’s van corruptie en fraude binnen hun organisatie en lijken steeds minder maatregelen te treffen om fraude te voorkomen.

Fraude kostte het Nederlandse bedrijfsleven iedere jaar weer miljarden euro’s en is daarmee een van de meest onderschatte bedrijfsrisico’s in deze sector. Naast financiĆ«le schade, heeft fraude een negatieve invloed op de sfeer binnen een organisatie en kan (interne) fraude zorgen voor imagoschade en/of reputatieschade.

Digitale Opsporing verricht recherche onderzoeken voor het bedrijfsleven, overheden en zelfs verenigingen, stichtingen en/of non-profit organisaties.

Onze rechercheurs staan garant voor een professioneel en integer bedrijfsrecherche onderzoek binnen Nederland, maar ook in het buitenland. Discretie en kwaliteit vormen de basis voor deze onderzoeken.

Observatie in het kader van bedrijfsrecherche

Op het gebied van dynamische -en statische observatie werken wij met experts die hun sporen hebben verdiend tijdens nationale en internationale opdrachten bij onder andere het ministerie van Justitie, FIOD en de Nederlandse politie. Onze medewerkers zijn professioneel en beschikken over een ruime recherche ervaring en zijn in staat om waar nodig snel en effectief op te treden.

Werkwijze

In nauw overleg met de opdrachtgever wordt er integer, doeltreffend en effectief rechercheonderzoek verricht. Na afloop van het onderzoek wordt een rapport en/of dossier van bevindingen opgemaakt, dat als wettig bewijs kan dienen in een eventuele gerechtelijke of civiele procedure.

Digitaal Onderzoek

Bij vermoedens van fraude, diefstal of misbruik van bedrijfsgegevens is het in deze digitale tijd noodzakelijk om uiteenlopende digitale gegevens te achterhalen en om het spoor naar de ware toedracht te kunnen volgen.

Pro-actieve Bedrijfsrecherche

Het verrichten van onderzoek voordat er daadwerkelijk een misdrijf heeft plaatsgevonden. Onze rechercheurs kunnen u behulpzaam zijn bij strategisch risico management, het onderkennen van fraude indicatoren en het beheersen van veiligheidsprocessen in uw organisatie.