Digitaal forensisch onderzoek

Digitaal forensisch onderzoek is het juist verzamelen en analyseren van digitale data uit computers, bestanden en andere systemen. Een verwijderde e-mail, een leeggemaakte prullenbak of een geformatteerde USB stick is voor ons geen probleem. Het unieke bij Com-Connect is dat alle aangetroffen sporen verder onderzocht worden door rechercheurs (afkomstig van politie Nederland) die weten hoe ze een tactisch onderzoek met deze sporen verder moeten verrichten. De door ons opgemaakte dossiers en/of rapportages kunnen dan ook dienen als rechtsgeldig bewijs in een strafrechtelijke zaak of in een civiel geschil.

Forensisch data onderzoek bij

 • Computer inbraak
 • IndustriĆ«le spionage
 • Fraude
 • Faillissement
 • Diefstal van gegevens
 • Smaad/laster
 • Bedreiging
 • Vervalsing
 • Ontslag procedures
 • Niet loyale werknemers
 • Bedrijfsspionage
 • Beroepsmatige surfers
 • Anonieme email
 • Vals opgemaakte facturen
 • Contract breuk