Digitale Opsporing

Wat is digitale opsporing en wat doet de overheid hieraan? Door het stellen van andere prioriteiten maar ook door het ontbreken van specifieke kennis is het antwoord hierop: heel weinig.

Digitale Opsporing is een initiatief van Com-Connect en verleent diensten op het gebied van advies over digitale opsporing aan bedrijven, particuliere onderzoekers, overheidsinstellingen en particulieren.

Wat doen wij verder, wij verrichten digitaal onderzoek aan gegevensdragers zoals PDA, GSM, USB sticks en PC’s. Door gebruik te maken van specifieke software zijn wij in staat om van bijna iedere drager alle data zichtbaar te maken. Deze data worden aangeleverd in een rapport waarmee de opdrachtgever vervolgens tactisch een verder onderzoek in kan instellen. Wij helpen u om alert te zijn in het digitale tijdperk want nieuwe tijden betekent helaas ook nieuwe sporen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.