Internet screening

(Pre) Employmentscreening

Persbericht

Zeker drie vijfde liegt 69 procent van de sollicitanten liegt in zijn sollicitatie. Dat bleek onlangs uit een Brits onderzoek door Hirescores.com. Het percentage leugenaars was in een jaar tijd met 14 procent gestegen. Al in 2005 bleek uit een Nederlands onderzoek dat 60 procent van de sollicitanten zich mooier voorstelt dan hij is. Deze resultaten bevestigen de uitkomst van een vorig jaar gedaan onderzoek door het Britse bureau The Risk Advisory Group. Volgens dit bureau liegt 64 procent van de sollicitanten, een stijging met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. 75 Procent van alle CV’s bevat ten minste één fout. Volgens de onderzoekers zorgt de recessie voor een stijging van het aantal liegende sollicitanten.

Alleen positieve referenties worden verstrekt en diploma’s zijn niet altijd echt. Maar in de eerste gesprekken maakte de nieuwe werknemer toch echt een goede, solide en betrouwbare indruk.

Het is algemeen bekend dat de kracht van een organisatie voor een belangrijk deel afhankelijk is van het personeel. De mens is vaak echter de zwakste schakel in de organisatie. De keuze voor goed gekwalificeerd en integer personeel is daarom dan ook van cruciaal belang. Onze ervaring in het verrichten van antecedentenonderzoek en (pre) employment screening geeft u vertrouwen in uw (toekomstige) werknemers.

Bij aanvang van de sollicitatieprocedure wordt de kandidaat op de hoogte gebracht van de preventieve screening. Minder geschikte kandidaten zullen daardoor minder snel geneigd zijn te solliciteren.

Een (pre) employmentscreening kan de volgende onderdelen omvatten:

 • De kandidaat overhandigt (minimaal twee) referenties.
 • Nadere informatie inwinnen bij deze referenties naar de kandidaat.
 • Toetsen en vastleggen van opmerkingen van referenten.
 • Doorlichten van CV op echtheid en frauduleuze zaken.
 • Onderzoek in openbare bronnen (KvK, Kadaster, Internet).
 • Antecedentonderzoek.
 • Controleren van op het CV. evt. opgegeven nevenactiviteiten.
 • Falsificatieonderzoek op aangeleverde documenten.
 • Eigen verklaring met betrekking tot integriteit.
 • BKR toetsing, kandidaat zelf aanvragen.
 • Financiële situatie en verleden.
 • Strafbaar verleden mits openbaar.
 • Hypotheekregister en/of faillissementsregister.
 • Uitgebreid interview met kandidaat.
 • Controle van informatie verkregen uit interview.

Na uitvoering en rapportage van de (Pre) Employment Screening zal met aanzienlijk meer zekerheid kunnen worden vastgesteld of de kandidaat ook daadwerkelijk de persoon is die men dacht te hebben gevonden