Imagoschade

Hoe vogelvrij ben je als bedrijf, organisatie, zakenman, politicus of Bekende Nederlander op het Internet?

Het digitaal lynchen, het belasteren en aan de digitale schandpaal nagelen, het lijkt steeds vaker voor te komen. Dat deze praktijk op gespannen voet staat met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is duidelijk.

Negatieve publiciteit op Internet

Ongefundeerde informatie, laster, smaad zijn zaken die op internet regelmatig de kop op steken. Deze ongewenste negatieve publiciteit is moeilijk of helemaal niet te verwijderen van Internet.

“52% van alle bedrijven is niet voorbereid op imagoschade”

Hoewel reputatieschade als het grootste bedrijfsrisico wordt aangemerkt door ondernemers, zegt 52% hier niet goed op voorbereid te zijn, zo blijkt uit een onderzoek naar bedrijfsrisico’s.

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder managers van 320 organisaties in 29 landen. De onderzochte managers bestonden uit CFO’s en risicomanagers. Zij spraken zich uit over mogelijke reputatieschade binnen hun organisatie en het daaraan gerelateerde imago.

Voorkom Imagoschade op Internet laat uw (bedrijfs) reputatie monitoren, lees meer.