Internetreglement

Het gebruik van computer, e-mail en Internet is nauwelijks meer weg te denken van de moderne werkplek. In een email en internetreglement kan de werkgever aangeven in welke mate het gebruik van Internet en email faciliteiten is toegestaan en onder welke voorwaarden.

Definitie: Een email en internetreglement geeft de wijze aan waarop in uw organisatie wordt omgegaan met email, internetgebruik en digitale informatie. Het reglement omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord email en internetgebruik, de wijze waarop controle op email en internetgebruik geregeld is en hoe om te gaan met het gebruik van digitale informatie.

Uit de jurisprudentie tot nu toe blijkt dan ook dat werkgevers er verstandig aan doen een duidelijk email en internetreglement op te stellen, bij het opstellen en goedkeuren de Ondernemingsraad daarbij te betrekken, het reglement bekend te maken binnen de organisatie en toe te zien op naleving daarvan. In het reglement dient onder andere te worden opgenomen dat pornografische of racistische sites niet mogen worden bezocht. Ook moeten er de sancties instaan bij overtreding van dit reglement of protocol.

Belangrijk is dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt of het reglement nog up-to-date is en of uitbreiding gewenst is gezien nieuwste technologische ontwikkelingen en/of internet toepassingen.

Een email- en internetprotocol kunnen ook worden opgenomen in een personeelshandboek.

Folder (PDF)

Download de folder Internet- en e-mailprotocol