Riskmanagement

Waarborg de continuïteit van uw kritische bedrijfsprocessen door professionalisering van uw informatiebeveiliging, en voorkom daarmee imagoschade en economisch verlies. Op het gebied van Risk en Security Management werkt Com-Connect nauw samen met een externe partner.

Risk management berust op begrippen en principes die voorkomen, beperken en beheersen van gebeurtenissen die schade en/of afbreuk kunnen veroorzaken aan mensen en/of organisatie.

Waarom risk management?

U vraagt zich af waarom risk management voor u van belang is. De veranderende maatschappij en de afbreuk van de stabiele normen en waarden geven een gevaarlijke en onzekere wereld. Waar we ook kijken zien we ontwikkelingen, verscheidenheid en instabiliteit. We bevinden ons in een wereld waarin onomkeerbaarheid en onbepaaldheid de normen zijn.

Doelstelling

De doelstelling van Riskmanagement is daarom continuïteit en integriteit van bedrijf, pand of organisatie te behouden. Met integriteit wordt met name bedoeld de bescherming van het imago van de firma. Indien aan deze zaken te kort wordt geschoten kan de naam en faam van de organisatie onherstelbare beschadigingen oplopen. Imagoschade heeft voor herstel meer tijd nodig dan voor het niveau waarop de goede naam staat.