Leugendetectie en Statementanalyse

Een onderzoek levert documenten en verklaringen op. Deze kunnen qua waarheidsgehalte vertroebeld zijn. Via leugendetectie en statementanalyse kunt u waarheid en fictie scheiden.

Interviews en verhoren

Om een onderzoek goed af te kunnen ronden zijn interviews met hoofdpersonen en getuigen in veel gevallen onontbeerlijk. Maar het waarheidsgehalte is hier een factor waar rekening mee gehouden moet worden. Het gebruik van een leugendetector is in veel onderzoeken echter “not done”. Onze leugenexpert biedt hier uitkomst: subtiel, discreet en accuraat.

Het gesprek kan – met toestemming van de ondervraagde- op video worden vastgelegd, zodat onze experts dit, zonder zelf aanwezig te zijn, kunnen analyseren op mogelijke leugens. Hierbij wordt onderzocht of hetgeen er gezegd wordt overeenkomt met de gebruikte lichaamstaal, emoties, gedrag en “normaal” taalgebruik.┬áIndien er geen toestemming wordt verleend om dit interview op video vast te leggen kan onze leugenexpert ter plekke observeren en verslag doen.

Indien noodzakelijk of gewenst kan het gesprek worden omgezet in schrift en kan er een statement analyse gedaan worden.

Statementanalyse

Behalve in de analyse van interviews zijn we ook gespecialiseerd in de analyse van geschreven documenten, zoals brieven, cv’s en e-mails. Het kan hier om toelichtingen, claims of verklaringen gaan. Wij analyseren documenten op 27 punten die bedrog kunnen impliceren. De door ons gehanteerde methode is een beproefde methode die al voor menige doorbraak heeft gezorgd.

Uiteraard krijgt u naast onze bevindingen, ook overige aandachtspunten en kritische succesfactoren waar we op stuiten in een rapportage aangereikt.