Maatwerk opleiding of training

U wilt een training op het gebied van internet, social media of opsporing die precies aansluit op uw wensen en behoeften. Dat kan met de maatwerktrainingen van Com-Connect:

Op deze pagina vindt u een overzicht van de maatwerk trainingen ontwikkeld door Com-Connect Digitale Opsporing.

Internet & digitaal rechercheren voor politie en justitie

Bent u zich als opsporingsambtenaar of medewerker van justitie wel bewust van de mogelijkheden en kansen van onderzoek op internet?
Com-Connect verzorgt de opleiding Digitaal Rechercheren+. De opleiding is toegesneden op het eigen taakveld en de toegestane bevoegdheden van politie en justitie. Na het volgen van de training beschikt u over de vaardigheden om het maximale uit een internetonderzoek te halen.

Doelgroep Cursus Digitaal Rechercheren+ politie, justitie: Politiemedewerkers, sociaal rechercheurs, (buitengewoon) opsporingsambtenaren, Officieren van Justitie e.a.

Introductie, bewustwording op de digitale snelweg

In deze interactieve workshop van 3 uur gaan de cursisten aan de hand van praktijkvoorbeelden zelf handelingen op de computer en op Internet uitvoeren die hun beter bewust zullen maken van de gevaren maar ook de mogelijkheden van Internet en de computer.

Internet en Integriteit

Aan de hand van een op maat gemaakt Protocol Computer-, Internet en E-mailgebruik leren uw medewerkers kritisch om te gaan met het Internet en met digitale gegevensdragers, zowel op hun werkplek als privé.

Ondernemen 2.0

Uw digitale identiteit wordt steeds belangrijker: enerzijds omdat iedereen steeds meer sporen achter laat op het web; anderzijds omdat steeds meer mensen weten hoe ze deze informatie op moeten sporen. Jammer genoeg wordt aan het begrip digitale identiteit maar zelden aandacht besteed. In deze workshop leert u als ondernemer kritisch te kijken naar deze identiteit en die van uw medewerkers, u leert kijken vanuit het oogpunt van de kritische (toekomstige) klant.

Doelgroep: zelfstandige ondernemers, management en leidinggevende. Deze opleiding duurt in principe 1 dagdeel. Ook een maatwerk opleiding voor uw eigen bedrijf of organisatie is mogelijk.

Opleiding (medewerker) webcare team

U bent of wordt verantwoordelijk voor het imago c.q. de (online) reputatie van uw bedrijf of organisatie en u wilt webcare integreren binnen de marketing- en communicatiestrategie van uw bedrijf of organisatie. In deze opleiding leert u effectief op klachten en discussies op websites, blogs en forums te reageren en een effectief webcare strategiebeleid op te stellen voor uw bedrijf.

Personeels werving via Internet

In deze training leert u hoe potentiële kandidaten te vinden op het Internet, en hoe vervolgens met deze informatie zorgvuldig om te gaan. U leert om de geschikte kandidaat via een eenvoudige wijze en veilige wijze op het Internet te traceren.

Internet Screening

Sollicitatiecode

Werkgevers moeten sollicitanten in een sollicitatiegesprek voortaan inlichten over de informatie die zij over de kandidaat op internet hebben gevonden. Op deze manier kan de sollicitant zich verweren tegen eventuele onjuiste informatie. U kunt op het internet de juiste informatie vinden over (toekomstige) medewerkers en u weet welke informatie al dan niet bruikbaar is.

Zoeken op het internet

U kunt op het internet de juiste informatie filteren uit de grote diversiteit aan documenten. U weet daadwerkelijk te vinden wat u zoekt.

Doelgroep: medewerkers die vanuit hun vakgebied (bv. journalistiek, advocatuur) het Internet veelvuldig raadplegen om gerichte informatie te vinden.

Andere wensen

Heeft u als bedrijf of organisatie eigen specifieke wensen voor een training dan wordt deze op maat voor u ontwikkeld. Bij een dergelijke maatwerktraining komt er eerst een uitgebreide intake. We bekijken samen met u wat de maatwerktraining moet opleveren. Met welke problematiek hebt u te maken en waar liggen de grootste knelpunten. Ook de actuele thema’s binnen uw organisatie kunnen daarbij worden meegenomen.

Terug naar boven.